به گزارش بانک مرکزی

عکس: آمار رو به افزایش ورود زنان به مشاغل دولتی در سال ۹۴

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ | ۰۸:۲۵ ق.ظ
عکس: آمار رو به افزایش ورود زنان به مشاغل دولتی در سال ۹۴ هر چند در بسیاری از سازمان ها آنچه به چشم می آید اکثریت کارمندان زن و اقلیت کارمندان مرد است اما آمار بانک مرکزی نشان می دهد بطور متوسط ۴۰ درصد کارمندان دستکاه های دولتی هم اکنون در اختیار زنان است.

هر چند در بسیاری از سازمان ها آنچه به چشم می آید اکثریت کارمندان زن و اقلیت کارمندان مرد است اما آمار بانک مرکزی نشان می دهد بطور متوسط ۴۰ درصد کارمندان دستکاه های دولتی هم اکنون در اختیار زنان است.

برچسب‌ها: , ,
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار